Frikøb af grunddata

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale om grunddata.

Læs det fulde uddrag her:  http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata/Aftale-om-grunddata

Fra 1. januar 2013 forventes det at der er fri adgang til alle geografiske grunddata, dvs. Matrikelkortet, Danmarks højdemodel og landkortdata (FOT-data) inklusiv vandløbsdata. Dette betyder at alle geografiske grunddata frit kan anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål. Dermed kan også private virksomheder og interesseorganisationer frit anvende geografiske grunddata i kombination med andre produkter.

Hvad er Grunddata?

Grunddata er de fundamentale oplysninger, som indgår i myndighedernes daglige sagsbehandling. Det er fx oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi, dvs. digitale kort. Grunddata kan indeholde personoplysninger, der er omfattet af persondataloven, og de vil fortsat være beskyttet på præcis samme måde som i dag. Moderniseringen af grunddata omfatter i første omgang de vigtigste oplysninger om virksomheder, matrikler, landkort og bygninger samt etableringen af en ny fortegnelse over ejere af fast ejendom (Ejerfortegnelsen). Senere kan moderniseringen udvides til fx personoplysninger, indkomstoplysninger, det danske vejnet og virksomheders regnskaber.

For at blive en smule mere specifik er her en liste over de første grunddataregistre:

  • CVR (Det Centrale Virksomhedsregister)
  • Selskabsregisteret
  • Matriklen
  • BBR (Bygnings- og Boligregisteret)
  • Ejerfortegnelsen
  • Landkortdata
  • Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
  • Danmarks Højdemodel
  • Stednavne- og Stamoplysningsregisteret (SNSOR)
  • CPR (Det Centrale Personregister)

Det interessante aspekt ved at grunddata er ved at blive frikøbt, er at geografisk data og register data nu for alvor kan finde anvendelse til gavn for borgere, interesseorganisationer, virksomheder og myndigheder.

Via ‘fælles nøgler’ (adresser, matrikelnumre, koordinater mm.) kan virksomheders, interesseorganisationer, og privates egne registreringer geokodes op mod fællesoffentlige landkortdata og -registre og der kan skabes et helt andet overblik over data. Samtidig må der forventes betydelige besparelser, bedre beslutningsgrundlag,  bedre kvalitet og mere effektivitet til følge.

Alt i alt en god nyhed til gavn og glæde for menigmand, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder. Det er også ganske interessant set med Geokom-briller, idet registerarbejde, digitalisering og geokodning falder indenfor Geokoms kernekompetencer.

VH
Carsten Iversen

Udgivet i Data, Nyt fra Geokom | Kommentarer slået fra