Om Geokom

Geokom er stiftet i 2004 af Carsten Iversen.

PROJEKTLEDELSE
Geokom indgår i projektrelaterede opgaver og bidrager i projektets forskellige faser.

DIGITALISERING OG GEOKODNING
Geokom løser opgaver for private og offentlige virksomheder hvor egne data og registreringer geokodes op imod et kortværk, det kan fx. være et FOT datasæt. Geokom påtager sig også opdatering og ajourføring af geokodede data.

PRODUKTIONSSTØTTE
Geokom ajourfører teknisk og topografisk grundkortdata. Til kortlægning og analytiske formål foretages dataindsamling, digitalisering, geokodning og analyser.

KARTOGRAFI
Geokom har stor visen om kartografi, præsentation, layout og grafiske virkemidler i analoge og digitale kort.

KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION
Geokom udfører grundig dokumentation af løste opgaver og kvalitetssikrer data i henhold til gældende specifikationer. Definition, beskrivelse og indsamling af metadata er ligeledes en del af firmaets virke.

KURSUSUDVIKLING OG UNDERVISNING
Geokom påtager sig kursusudvikling og undervisningsopgaver i relation til anvendelse af data og Geografiske Informations Systemer.

KONTAKT
Kontakt Carsten Iversen, 2859 7866 for mere information.

Der er lukket for kommentarer.