Referencer

Partner in GO-PEG: Project providing access to harmonized thematic open datasets (GO-PEG.EU)
Client: INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (INEA)

Partner in the project with responsibility of the Quality Assurance Plan and the monitoring of KPI’s in the project. The task also comprises Identification of issues and barriers encountered throughout the data access, processing and integration process and finally to formulate recommendations and discuss findings. The main objective of the project is to provide access to harmonized thematic open datasets and their corresponding metadata in areas such as environment, emergency and disaster management.

Consultant working with project and data management, visual communication services, cartography and design/layout
Client: The European Environment Agency,  Kongens Nytorv 6, DK 1050 Copenhagen

Responsible for map production and print securing that the EEA layout guidelines are followed, defining and assigning tasks to external contractors, instruction and guidance how to solve defined tasks. Responsible for the QA/QC and feedback of the work done.
Definition and implementation of the workflow for the EEA map and chart production and in lead for maintaining the use of the workflow in the production.

COWI A/S

Projektledelse af kortlægningsopgaver indenfor følgende områder:

    • Produktion af ortofoto, LIDAR-data, vektorkortlægning, 3D-bymodeller for Tyske, Svenske og Danske kunder.
    • Tilbudsgivning på kortlægningsopgaver.
    • Spatial data management

Kort og Matrikelstyrelsen
Projektstyring, aktivitets- og resourceplanlægning af topografisk grundkortproduktion,  systemudvikling, systemadministration, kvalitetskontrol af data, kartografi.

Frederiksberg kommune
Adresseajourføring og ajourføring af KKR adresser. Kvalitetssikring og dokumentation. Kort- og GIS præsentationer til forvaltningsbrug.

Københavns Erhvervsakademi
Kursusudvikling og undervisning i dataforståelse, databaser, koordinatsystemer og projektioner, kvalitetssikring, metadata, kartografi, mm.

Geoforum
Medlem af Geoforums kompetenceudvalg. Kursus- og seminarudvikling, samt undervisning i Grundlæggende GIS.

Der er lukket for kommentarer.